helth information

HELTH INFORMATION

স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য

              ক্রমিক নং          বিবরণ      সংখ্যা /  পরিমাণ                     বর্তমান অবস্থা                 মন্তব্য            
                  1         বেসরকারী ক্লিনিক       13                    
                  2          বেসরকারী হাসপাতাল        10    
                  3         সরকারী হাসপাতাল        1                   ভাল  
                  4         পশু জবাইখনার সংখ্যা এবং বর্তমান অবস্থা         1                    ভাল  
                  5         ইপি আই সেন্টার          32                     ভাল