Services

SERVICES

 

                                                                  রাস্তা বিষয়ক তথ্য

 
ক্রমিক নং রাস্তার ধরণ দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ) ভাল মোটামুটি ভাল ভাল নয় মন্তব্য
1 কাঁচা 44.50 30.50 5.00 9.00  
2 ডব্লিউবিএম 0.00 0.00 0.00 0.00  
3 সিসি/আরসিসি 64.00 39.00 10.00 15.00  
4 সলিং 0.00 0.00 0.00 0.00  
5 এইচ বি বি 0.00 0.00 0.00 0.00  
6 র্কার্পেটিং 15.00 5.00 5.00 5.00  

 

 

 

                                                                বস্তি বিষয়ক তথ্য

  ক্রমিক নং

  বস্তি এলাকার নাম   আয়তন (একর)   পরিবার সংখ্যা
1 রান্ধুনীমুড়া এরশাদ মিয়ার বাড়ী, ওয়ার্ড নং-১২
১.৫৫
78
2 রান্ধুনীমুড়া খলিল মিয়ার বাড়ী, ওয়ার্ড নং-১২ ১.৭৯ 85
3 এনায়েতপুর সোলেমান মুন্সি বাড়ী, ওয়ার্ড নং-০৯ ১.৫৫ 70
4 টোরাগড় এ্যাংগারী বাড়ী, ওয়ার্ড নং-০৭ ২.৫ 65
5 মকিমাবাদ গাইন বাড়ী, ওয়ার্ড নং-০৪
২.০০
60